Zorg, zending en groet

Van de gezamenlijke diaconie

Collecte zondag 7 april   – Natuurramp Zuidelijk Agrika

Ramp Zuidelijk Afrika. In Zuidelijk Afrika voltrekt zich een humanitaire ramp. De cycloon Idai veroorzaakt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen tijd het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt, mede doordat grote gebieden onder water staan. Kerk in Actie is gestart met hulpverlening. Uw steun is heel hard nodig!
Samen met het wereldwijde netwerk ACT biedt Kerk in Actie (KiA) via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Het gaat om het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. De hulp is ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. De bevolking leeft hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Collecte zondag 21 april – Kerk in Actie: Zending
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Velen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie helpt hierbij. Studenten en voorgangers krijgen trainingen over discipelschap en theologie. Ook jongeren worden aangesproken. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Paasgroetenactie
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´”Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!”

Op de zondagen 31 maart en 7 april worden de kaarten uitgedeeld in de kerk. Er wordt ook een papier uitgedeeld met daar op enkele tips hoe de kaart te versturen.We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

Namens de diaconie

Reacties plaatsen is niet mogelijk.